NKK har vært i løpende dialog med TV2 i etterkant av innslaget på «God morgen, Norge» torsdag 8. september, hvor NKKs veterinær Renate Sjølie og Dyrebeskyttelsens leder Åshild Roaldset debatterte helse og oppdrett hos rasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog. Ankesaken mellom de to partene starter i Borgarting lagmannsrett mandag. I forbindelse med saken på «God morgen, Norge» publiserte TV2 en tekstplakat før og under sending med teksten:

«I januar slo Oslo tingrett fast at avl av rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig i Norge.»

Dette er feil, både fordi dommen bare rammer de saksøkte, dvs. seks oppdrettere, og at alle andre dermed kan avle rasene fritt, og i tillegg fordi dommen er anket og dermed ikke rettskraftig. TV2 ble gjort oppmerksom på feilen allerede i forkant av programmet, men valgte likevel å la den feilaktige informasjonen ligge fremme under sending.

NKK har bedt om at feilen ble rettet. I går la TV2 ut en sak på sine nyhetssider, basert på utsagn som falt i løpet av sendingen forrige torsdag. Nederst i denne saken er en rettelse på den feilaktige plakaten publisert. Det har altså tatt ca. en uke å få gjort dette, til tross for at TV2 har fått tallrike henvendelser og kommentarer fra et meget engasjert Hunde-Norge.

Det er åpenbart at seriøse og kyndige hundeoppdrettere og -eiere har sett seg lei av tendensiøs, unyansert og slurvete journalistisk arbeide, både av TV2 og andre norske medier i saker som omhandler hundeavl og rettsaken mellom de to partene.

Men også selve nyhetssaken som er publisert, inneholder mangel på nyanser og balanse. Den første versjonen var både feilaktig og tendensiøs. NKK har tatt kontakt med TV2 flere ganger, og en mer balansert versjon ligger nå ute.

NKK finner det likevel nødvendig å understreke noen av våre synspunkter, som ikke kommer tydelig nok frem i saken som ligger på deres sider: NKK har i flere tiår jobbet med å kartlegge og forbedre hunders helse, og har systematisk samlet og registrert data som ligger i en fritt tilgjengelig database. Våre oppdrettere jobber dermed på et vitenskapelig og kunnskapsbasert grunnlag.

NKK er den eneste organisasjonen som jobber aktivt med å forbedre hunders helse. Vi har gode fremganger å vise til, og situasjonen er betydelig bedre på en rekke områder enn den var for 20 år siden. Likevel velger altså Dyrebeskyttelsen NKK som sin motpart i en rettsak om hundeavl.

NKK stiller krav til de hundene som skal registreres i vårt register, og til hunder som benyttes i avl. Det er imidlertid viktig å vite at slett ikke alle hunder i Norge er registrert i NKK, selv om de omtales som «rasehunder». Det finnes tusenvis av hunder som kun – av sine eiere - oppgis å være av en bestemt hunderase, uten at dette kan dokumenteres. Veterinærer legger slike hunder inn i sine journaler og statistikker på lik linje med de NKK-registrerte. Dette gjør at det ikke skilles mellom registrerte og ikke-registrerte rasehunder, noe som er en meget stor feilkilde til statistikk som publiseres om hunders helse i Norge.

Om dommen fra tingretten blir stående, blir det forbudt for seks oppdrettere å avle de to aktuelle rasene, og for NKK å registrere valper av disse rasene i sitt register. Alle oppdrettere som ikke registrerer sine valper i NKK, kan fritt fortsette som før. Det er også – som i dag – anledning til å importere hunder av disse rasene fra utlandet, uten krav til kjent helsestatus. Det betyr at den delen av populasjonen som i dag registreres, ID-merkes og helsesjekkes før avl, vil forsvinne. Igjen står den delen som ikke – eller i liten grad – helsesjekkes, og hvis opphav og bakgrunn ikke kan dokumenteres. Dette mener NKK vil gi et stikk motsatt resultat av hva alle ansvarlige parter måtte ønske seg.

Hensikten med avl av registrerte, helsesjekkede hunder er ikke å fokusere på deres «utseende», noe som jevnlig påstås fra Dyrebeskyttelsen. Hensikten er å skape forutsigbarhet når det gjelder hunders fysiske, mentale og bruksmessige egenskaper, slik at riktig hund kan havne hos rett eier, og bli en spesialist på sitt bruksområde, til nytte og glede for samfunnet og den enkelte hundeeier. Uregistrert avl av det som kan være rasehunder, samt tilfeldig krysningsavl, tjener ikke denne hensikten. Slik avl gir heller ikke automatisk «friske gener».

NKK vet, gjennom nesten 125 år med ansvarlig raseavl, at det ikke finnes snarveier eller «quick fix» på helse- eller andre typer utfordringer, slik Dyrebeskyttelsen påstår. Ansvarlig, dokumenterbar avl krever kunnskap, ressurser, tid og tålmodighet. Dette er det store flertallet av våre oppdrettere villige til å legge ned, og det bør de få lov til å fortsette med.