Under konferansen vil forskere, kynologiske interesseorganisasjoner og vitenskapelige organisasjoner belyse og  diskutere problemstillinger rundt helse og velferd hos hunder.
Etter innledende forelesninger, deles deltakerne inn i grupper for dypere diskusjoner. Målet med arbeidsgruppene er å finne ut hvor skoen trykker, og komme med forslag til tiltak som kan gjøre en forandring.
 
På konferansen er bl.a. veterinærer, genetikere, atferdspesialister, eksteriørdommere og vanlige hundeeiere representert. Det er ca 130 deltakere i work shop’en, og disse representere bl. a. USA, Canada, Australia, Israel og en rekke europeiske land.

De nordiske landene anses som foregangsland

Nordiske land

De Nordiske landene har sammen med England allerede fått skryt for å være foregangsland når det gjelder helsearbeid og utvilking av helseplaner.
Fra NKK stiller Astrid Indrebø, Nina Hansen og Maria Kjeldaas Johannessen. Astrid er med på å lede arbeidsgruppa om «Concept of breeds», mens Nina er sekretær for gruppa. Maria deltar i arbeidsgruppa for eksteriøre overdrivelser.
 
Vi gleder oss til å diskutere og være med på å påvirke internasjonalt arbeid for sunnere hundeavl.
 

I pausene presenterer forskerne sitt arbeide via informasjonsplakater, og mange er interesserte i opplysninger og diskusjoner

Presentasjon av arbeid

Presentasjon av arbeid


Mange interesserte lyttere

interesserte tilhørere