- Først vil jeg si at det er veldig beklagelig, og dette har ikke vært noen enkel beslutning. Vi har brukt lang tid, og har forsøkt flere muligheter.   Til slutt handlet det om vi skulle avlyse én utstilling i Bergen, eller to i Trondheim. Da tapte Bergen av økonomiske årsaker, sier Sjølstad.

Opprinnelig skyldes dette at NKK Trondheim ved en feil ble satt opp i pinsen i 2025. Men dette kolliderte med mange raseklubbers arrangementer – svært mange legger sine spesialutstillinger til pinsen, dette er en tradisjon som har etablert seg gjennom mange år.

- Dette er klubbenes egen helg, så vi skal ikke ha NKK-utstilling i pinsen. Beklageligvis ble dette oppdaget i etterkant, etter at alle datoer var satt og utstillingssteder booket. Når det ble endringer, var den eneste mulighet for Trondheim samme helg som vi hadde lagt inn NKK Bergen. Det ble lett lenge og grundig etter en ny helg til Bergen med ledig utstillingshall, og også alternative steder ble vurdert. Dessverre lykkes vi ikke. Da sto valget mellom å avlyse én utstilling i Bergen, som går med stort underskudd, eller to i Trondheim, som går i pluss. Da måtte vi gjøre det smertelige valget å la Bergen utgå, sier Sjølstad.

Forstår utstillerne

- Forstår du at utstillerne på Vestlandet blir sinte?

- Ja, det er ikke vanskelig å forstå. De har bare hatt én NKK-utstilling siden 2019, og det er ikke akseptabelt at Norges nest største by skal være uten en slik utstilling, sier Sjølstad.

Men han legger ikke skjul på at også fremtiden ser usikker ut for Bergen.

- Det er svært kostbart å leie Vestlandshallen.  Nå er det også tatt en beslutning om at vi må ha tepper i ringene, etter krav fra utstillerne. Det betyr at vi kjører en container med tepper over fjellet, teppene skal rulles ut og festes, og etterpå skal de demonteres, pakkes og containeren skal sendes tilbake. Et trygt underlag er viktig for dyrevelferden, men det fordyrer med store summer, sier han.

Smertegrense

- Er det ikke rimelig at noen NKK-utstillinger går med underskudd, av hensyn til distriktene?

- Jo, det er helt klart. Men det finnes en smertegrense. Det er ikke små beløp vi taper i Bergen, det er meget store. Og vi må drive forsvarlig. Den eneste løsningen jeg ser, er at vi finner en ny, mindre kostbar arena. Dette jobber vi kontinuerlig med, og tips mottas med takk, sier Sjølstad.

- Hva med å være utendørs?

- Bergen er den mest værutsatte byen i Norge, noe som ikke gjør det ønskelig å arrangere utendørs. Men om utstillere og teknisk arrangør sier seg fornøyd med det, er det kanskje en mulighet, avslutter Sjølstad.