NKKs utstillinger er store arrangementer, som samler over tusen og noen ganger flere tusen hunder og personer. Et utstillingsområde skal dermed innfri flere forventinger og dekke mange behov.

Først og fremst ønsker vi at utstillingen skal være en god arena som gir både hunden og handleren en god opplevelse, og som legger til rette for et godt møte mellom hund og dommer.

Vi ønsker også at utstillingsområde ivaretar både hundens behov for plass og ro, og at området gir anledning til gode menneskemøter. Selv om hovedfunksjonen til utstillingene er å bidra inn i godt avlsarbeid, er det viktig å anerkjenne at dette er en hobby for mange og en viktig arena for å treffe andre med samme interesse. 

Begrenset tilgjengelighet og kapasitet

Mange lokasjoner kan tilby et bra utstillingsområde, men har ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser. Behovet for parkeringsplasser varierer noe, men stort sett bør vi ha mulighet til å parkere rundt tusen biler pr dag. Flere haller som kunne ha vært aktuelle, har avtale med kommunen om å være tilgjengelig for bredde- og toppidrett. Spesielt i vinterhalvåret opplever vi at mange haller ikke er tilgjengelig for utleie pga. dette.  

Noen haller er også islagt i store deler av året, slik at kostnaden for å gjøre hallen anvendelig til vårt formål blir for høy. Atter andre haller har bestemmelser hvor det ikke er tillat med dyr. Enkelte haller anses også som rett og slett for kostbare. Alt dette gjør at valg av lokasjoner til NKKs utstillinger er en krevende øvelse. Etter noen år med mindre aktivitet, har vi i 2022 vært nødt til å gjennomgå flere av våre lokasjonskontrakter.

Dette har medført en del endringer i oppsettet. NKK har også gjort en teknisk endring når det gjelder utstillingsåret – når det begynner og når det slutter. Da vi har et ønske om å kunne feire og fremheve våre årsvinnere på en skikkelig måte, på kalenderårets siste utstilling, vil årskonkurransene være tellende fra siste utstilling i 2022 og til og med nest siste utstilling (i Rogaland) i 2023. Denne ordningen ble innført fra og med i år, ettersom det ikke har vært kåret årsvinnere pga. pandemien i 2020 og 2021.

Endringer i utstillingsåret 2023

Utstillingsåret 2023 er satt opp med første utstilling 18-19.mars. Stedet hvor vi hadde planlagt marsutstillingen (Kristiansand) var dessverre likevel ikke tilgjengelig på dette tidspunktet, heller ikke de nærmeste årene. Da dommere allerede var invitert, valgte vi å flytte utstillingen til Bø i Telemark. Dette er et sted som mange utstillere synes om, men reisevei og få valgmuligheter for overnatting gjør at utstillingen blir forholdsmessig kostnadskrevende. Derfor utgår Bø som utstillingssted i fremtiden.

Dermed blir det ikke noen utstilling i mars 2024, i stedet vil utstillingene i Trondheim og Fauske få tillagt en ekstra utstilling hver. Det betyr at det blir både én nordisk og én internasjonal utstilling på disse stedene i 2024.

Den planlagte mars-utstillingen i Kristiansand er fra 2023 flyttet til april, nettopp fordi hallen er lovet til inne-idrett frem til påske. I mai håper vi solen skinner i Bergen, og inviterer til utstilling i Vestlandshallen i Åsane. Det blir første NKK-utstilling i Bergen siden 2019! Når vi i juni skal til Trondheim og Varig Orkla Arena, regner vi med at travbanen er ferdigbygget slik at vi kan benytte nye fine fasiliteter.

NKK 125 år - jubileumsutstilling!

Årets store begivenhet vil finne sted 7.– 9.juli når vi inviterer til NKK Sandefjord, på Oslofjord Convention Center (OCC). Har blir det vinnertitler og jubileumsutstilling i anledning NKKs 125. årsjubileum, med tre ulike utstillinger! OCC tilbyr fasiliteter som få kan matche. Her er det gode parkeringsmuligheter i garasje, slik at det ikke er fare for overopphetede hunder, flere haller og stort uteområde, samt at overnatting og spisemuligheter finnes på samme sted. Program for helgen er under utarbeidelse, men vi håper å kunne tilby mange gode opplevelser og oppfordrer alle til å holde av helgen. 

Høsten 2023

I begynnelsen av august er det tid for utstilling i Fauske, mens Tromsø (med tre ulike utstillinger) blir i slutten av august og Rogaland første helgen i september. De to siste arrangeres av regionene etter avtale med NKK. Utstillingen i Rogaland blir altså siste tellende utstilling for utstillingsåret 2023, men årets siste i regi av NKK igjen blir på OCC i Sandefjord i november. 

Langsiktig planlegging

Planlegging av NKKs utstillinger er et samarbeid mellom flere komiteer og NKKs ansatte. Utstillingskomiteen er i disse dager godt i gang med å invitere dommere til våre utstillinger i 2025. For å kunne invitere gjester må man vite hva man skal invitere til. Sekretariatet jobber derfor med å inngå kontrakter for de ulike stedene i god tid. Noen har savnet Ålesund som utstillingssted, og det har også vært på tale med en utstilling i Kristiansund. Dessverre er ingen av disse hallene tilgjengelige på de tidspunkt vi ønsket oss. Det kan hende de kommer inn på programmet igjen, men det blir etter 2025.

Tilgangen på haller og økonomiske og tekniske forhold omkring de ulike arenaene gjør det dessverre vanskelig å opprettholde helt det samme programmet for utstillinger, år etter år. Det skaper mindre forutsigbarhet for utstillerne enn vi kunne ønske, men er forhold vi nok må leve med i årene fremover.