Gentesting blir et stadig viktigere redskap i hundeavlen. For dachshunder handler det om å forebygge ryggprolaps. Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) har satt i gang et gentestingsprosjekt i den norske dachshundpopulasjonen for å finne hunder som bærer villtypen/normalgenet N på kromosom 12. Når dette genet finnes dobbelt opp, vet vi at det beskytter hunden mot IVDD (intervertebral disk disease) som kan føre til ryggprolaps. Målet på kort sikt er å finne hunder som bærer genet, og deretter spre genet i populasjonen gjennom avl på bærerne.
NDF ønsker å få testet så mange dachshunder som mulig i 2024, i samarbeid med NKK og de lokale dachshundklubbene. Dette gjøres gjennom massetestinger over hele landet.
En massetesting kan gjøres hos en lokalklubb, eller privat – men den må gjennomføres av veterinær, og det må være minst 15 hunder som testes.
Ved massetesting vil NKK sponse rekvisisjonsavgiften på kr 350,-. NDF sponser hver test med kr 200,-.
Og tirsdag var det altså massetesting i NKKs lokaler. NKKs veterinær Kim Bellamy sto for testingen, sammen med Sandra Holme fra Helse- og registreringsavdelingen som holdt orden på ID-sjekk og papirer.
Har du en dachshund? Sjekk hvor det er planlagt massetesting, og møt opp! Du finner mer info her