Tolv nye forskningsprosjekt samt elleve pågående prosjekter får finansiering for ytterligere ett år. 

85 år med støtte til dyrenes beste

Med årets støtte til de tolv nye prosjektene har Agria bidratt til forskning for økt dyrehelse i 85 år.

– Vi er veldig stolte av at vi hvert år bidrar til bedre dyrehelse og økt dyrevelferd ved å gi midler til forskningsprosjekter som har dette som formål. Enkelte av forskningsprosjektene kan også på sikt være til nytte for mennesker, da noe av det som det forskes på også kan ramme oss, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring

Kreft hos hunder

Hvert år rammes mange hunder av kreft og det er på høy tid å finne ut mer om hvorfor dette skjer. Karolina Engdahl ved Sveriges Lantbruksuniversitet skal forske på fordelingen av kreft hos hunder og mennesker samt evaluere sammenhengen mellom ulike miljøeksponeringer og kreft hos begge. 

Målet er å bidra til redusert kreftforekomst og dermed øke dyrevelferden.

Atopisk dermatitt hos engelsk- og gordon setter

Hudsykdommen atopisk dermatitt forekommer både hos mennesker og flere forskjellige hunderaser. Sykdommen er spesielt utbredt hos engelsk- og gordon settere og professor Frode Lingaas ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal kartlegge gener som kan ha sammenheng med sykdommen. 

Basert på resultatene skal det utvikles et seleksjonsprogram basert på avlshundenes DNA som kan bidra til å redusere forekomsten av sykdommen. 

Kaninens sosiale forhold og velferd

Selv om kaninen er et sosialt dyr, er det mange kaniner som bor uten en artsfrende. Dette forskningsprosjektet skal undersøke effekten av sosiale forhold, for å finne ut hvordan kaniner som bor alene har det kontra kaniner som bor sammen. 

Det er Cecilie Ravn Skovlund ved Köbenhavns universitet som skal i gang med dette prosjektet der målet er at kunnskapen skal kunne bidra til at kaniner har det bra hos oss mennesker.

Alle årets prosjekter

Oversikt over årets forskningsprosjekter som har mottatt midler fra Agria SKK forskningsfond for 2023, ser du her.