Til sammen er nå 50 veterinærer sertifisert. Målet er å fortsette å utdanne veterinærer etter behov, og til det er en god dekning over hele landet. Det er viktig å utdanne så mange veterinærer som mulig, slik at så mange hunder som mulig graderes rundt om i landet. Erfaringen fra England viser at veterinærer som har gjennomgått denne sertifiseringen graderer hundene svært likt, noe som er helt essensielt. Det er derfor kun veterinærer som har deltatt på NKKs gratis kurs i BOAS-gradering som får tilgang til å skrive offisielle NKK-BOAS-attester og registrere BOAS-grader i DogWeb.

Gradere din hund?

Fra september 2019 til januar 2020 har det kommet inn 106 BOAS-graderinger i DogWeb. Svært få hunder er gradert to ganger. Hundene med to graderinger har stort sett blitt gradert i forbindelse med BOAS-kurs nr. 1 og 2. Vi ser derfor på nesten 100 unike hunder. Av de 106 graderingene er 33 gjort på mops, 51 på fransk bulldog og 22 på engelsk bulldog.

Antallet graderte hunder er bra tatt i betraktning at screeningprogrammet bare har vart i fem måneder. Det er naturlig at ikke alle tenker på å gradere hunden sin før de vurderer å bruke hunden i avl. Det er imidlertid ønskelig at også de hundene som ikke brukes i avl, blir gradert. Jo flere slektninger av et avlsdyr som blir gradert, jo mer informasjon vil dette gi om nedarvingsegenskapene til avlsdyret. I tillegg vil det gi oss innblikk i BOAS-situasjonen til de ulike rasene.

Ønsker du å få hunden din gradert? Her finner du veterinærene som er sertifisert, og som dermed kan gradere hunden. 

NB: Graderingen kan foreløpig kun brukes på hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog, da det kun er disse rasene det foreligger forskning på.

Det er NKK-raseklubbenes initiativ som har ledet frem til at BOAS-gradering har blitt en realitet i Norge. Raseklubbene for brachycephale raser og NKK har sett behovet for mer informasjon og kunnskap om syndromet BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome), og hvordan man best kan ta hensyn til dette i avlsarbeidet. På raseklubbenes initiativ ble derfor forsker, kirurg og leder for The Cambrigde BOAS research group Jane Ladlow i fjor invitert til Norge for å forelese om BOAS. Dette har ledet til at raseklubbene og NKK nå har innført en egen BOAS-gradering for rasene mops, engelsk og fransk bulldog.

De første veterinærne ble sertifisert i august i fjor, og i dag ble en ny gruppe veterinærer sertifisert. Programmet er tuftet på den anerkjente forskningen til BOAS-gruppen ved University of Cambridge, og deres graderingsskala for BOAS.

Sertifisering av veterinærer BOAS-gradering, Jane Ladlow

For å få i gang graderingen er NKK avhengig av å utdanne og sertifisere veterinærer, som så kan begynne arbeidet med å gradere hundene i sine klinikker. Jane Ladlow har gitt NKK uvurderlig hjelp i startfasen av BOAS-prosjektet, og er Jane Ladlow selv sammen med den norske veterinæren Christina Strand Thomsen har stått for de to første opplæringene av veterinærene. I dag var i tillegg veterinæren Tonje Trinterud med for å lære opp de 30 veterinærene.

Mulig å avle seg til en sunnere populasjon

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Jane Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for sine raser. Hun mener det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer, ved å velge de riktige avlsdyrene. Ladlow viser blant annet til at det har vært stor forbedring i BOAS-situasjonen hos engelsk bulldog i England, og at endringen har skjedd gjennom bruk av gode avlsdyr. Det er viktig at avlen foregår innen det registrerte slik at man kan ha kontroll på avlen.

Les mer om BOAS og hva graderingen går ut på her