Rasene finsk lapphund, svensk lapphund og lapsk vallhund har alle åpne stambøker, og det finnes mange gode hunder uten papirer. Men gjennom en innmønstring kan de likevel komme inn i stamboken.

Lapphundene er alle spesialister på reingjeting, og hundetypen har vært i bruk av samene langt tilbake i historien. Avlen har vært basert på bruksegenskaper. De tre lapphundrasene har felles opphav og mange fellestrekk. Finsk lapphund og lapsk vallhund var samme rase frem til 1960-tallet, og alle tre rasene har opphav i samiske reingjeterhunder. Mange av hundene samene bruker, har ikke papirer og er registrerte, men de har ofte tydelig rasepreg og utmerkede bruksegenskaper.

20 hunder møtte på innmønstringen, og 18 av dem ble godkjent.

- Det er et veldig godt resultat, sier Christian Lauluten, som er en kjent oppdretter av lapphund og har vært en sterk pådriver for innmønstringen. Det er fjerde gang siden 2018 det arrangeres en innmønstring i Norge. Tidligere innmønstrede hunder av rasene finsk lapphund og lapsk vallhund har allerede blitt brukt i avl og har fått registrerte avkom i NKK.

Du kan lese mer om innmønstring, åpne stambøker og krysningsprosjekter i neste nummer av «Hundesport».