Årsmøteinnkalling 2017

Velkommen til årsmøte i region Troms og Finnmark. Alle klubber med avdelinger (etter de krav som stilles) har møterett og stemmerett i henhold til NKKs lover. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer.

Vel møtt til årsmøte!

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark avholdes onsdag 20. april kl. 1900

Sted: Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer.
3. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive
protokollen.
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Valg

Årsmøtepapirer finner du under "dokumenter"

Vel møtt!

Mvh,

Styret

Våre samarbeidspartnere: