Velkommen til NKK Nordland sine nettsider

 

Kontaktperson: Leder Lisbeth Annie Endresen mobilnr 466 22724

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland avholdes lørdag 21. April 2018

Kl 12.00 på Fauske Hotell

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland 2018 er følgende på valg:

 • Nestleder: velges for 2 år
 • Styremedlem kasserer: velges for 2 år
 • Styremedlem sekretær: velges for 2 år
 • Styremedlem: velges for 1 år
 • Styremedlem: velges for 1 år
   
 • Valgkomite; 1 person velges for 2 år
 • Revisor: velges for 1 år
 • Vararevisor: velges for 1 år
 • 2 representanter til NKKs representantskapsmøte og 1 vara

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 17.03.2018

Forslag sendes valgkomiteen v/ Victoria Hansen victoriahansen525@gmail.com

Forslag på saker til årsmøte skal være styret i hende innen 17.03.2018

Forslag sendes styret v/ Lisbeth Annie Endresen lae69@online.no

 

Våre samarbeidspartnere: