Velkommen til NKK Lillehammer

nkklillehammer

Norsk Kennel Klub ønsker velkommen til nordisk eksteriørutstilling og Norsk Vinner 21 den 21.- 22. august 2021

 

NKK Lillehammer vil omfatte flere atskilte arrangementer. 

Smittevern

NB! Gjeldende smittevernregler gjelder! Hold avstand! Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Arrangementene er ikke åpent for publikum. 

Deltakere kan kun være til stede på arrangementet som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsledere  kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes.

Bedømmelse

Valpeklasser, juniorhandling, avls- og oppdretterklasser avholdes ikke. Gruppefinaler arrangeres for hver enkelt gruppe når alle raser i gruppen er ferdig bedømt. Øvrige finaler avholdes ikke. Rasevinnere som venter på gruppefinale må oppholde seg på anvist sted.

NKK vil ha sekretariat på Birkebeinerstadion. Det vil ikke være tilgang til å kjøpe ulike
hundeartikler knyttet til arrangementet.

Påmeldingsfrist:

Bobilparkering

Camping på Lillehammer kan bestilles her.

Fullcertordningen – justert praktisering

Etter gjennomført høring blant klubbene vedtok NKKs Hovedstyre en justering av fullcertordningen, som ble gjort gjeldende fra 1.6.2021.

Justeringen medfører at kun de to beste hundene med CK som ikke er norske champions (NUCH), konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste av disse er fullcertet, går certet til nummer to. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet, deles ikke cert eller reservecert ut.

Tidligere fantes ikke denne begrensningen.

For klubber som har reservert seg mot å omfattes av fullcertordningen, er det ingen endringer.

 

Våre samarbeidspartnere: