Norsk Lapphund Klubb

Kontaktperson
Lillian Haug
Avdeling
91117694

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Solfrid Simensen Kasserer 90643920
Lillian Haug Leder 91117694
Anne Hillestad Styremedlem 93297110
Ann Christin Pedersen Nestleder 97152442
Rickard Levin Styremedlem 48403948
Hanne Johansen Sekretær 96231184