Norsk Collie Klubb

Kontaktperson
Venke Garpestad
Avdeling
47605072

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Mette Løland Kasserer 48045297
Venke Garpestad Leder 47605072
Anita Skjæveland Nestleder 93097278
May Britt Rødland Varamedlem 92239069
Merete Skjæveland Styremedlem 92060482