Forelesere: Astrid Indrebø og Terje Lindstrøm

Kurset passer for deg som vil lære mer om hund. Enten du bare er interessert som hundeeier, om du er aktiv med hund innen en hundesport, er oppdretter, hannhund eier eller om du har lyst til å utdanne deg som dommer.

Kurstider:

Fredag 18.00—21.00
Lørdag 09.00—18.00
Søndag kl. 09.00—16.00
 

Kursinnhold:

  • Bakgrunnen for det kynologiske arbeidet med innføring i hundens historie og utvikling
  • Anatomi og bevegelser
  • Genetikk, omhandler enkle genetiske prinsipper og begreper
  • Rasebeskrivelse og typeforståelse
  • Utstilling—kritikkskriving, hvorfor og hva legger dommeren vekt på?


Kurset omhandler NKK’s dommerelevkompendier:

  • Hefte nummer 1—Hundedommeren—Bedømmelse og kritikkskriving
  • Hefte nummer 2—Genetikk, rasebeskrivelse og typeforståelse
  • Hefte nummer 3—Anatomi og bevegelser.

Heftene er ikke inkludert i påmeldingsavgiften, hver deltaker må selv bestille disse fra NKK i god tid før kurset.

Forelesere er medforfattere av NKK’s dommerutdanningskompendium som er pensum for kurset.

For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk.

Pris pr. deltager er kr. 2000,- Hver ordner sin egen lunsj begge dager.

Påmelding og betaling innen 1/10 via letsreg:
Begrenset antall plasser!
Nærmere informasjon om kurssted etc. kommer nærmere kursstart.

For ytterligere informasjon kontakt:
Berit Sjøholt (styremedlem1@nkk-rogaland.no) tlf. : 95009300
Bjørg W. Andreassen (leder@nkk-rogaland.no) tlf.: 90678692

Presentasjon av kursholderne:


Astrid Indrebø er utdannet veterinær, og har lang erfaring fra klinisk smådyrpraksis og undervisning ved Norges veterinær-høgskole (NVH). I 1996 ble hun ansatt i NKK, hvor hun var veterinær fagsjef og leder for Helseavdelingen. I de 24 årene hun var ansatt i NKK, hadde hun sin daglige arbeidsplass på NVH og var et viktig bindeledd mellom NKK og det veterinære fagmil-jøet, både innen undervisning og forskning.

Hun har forelest i genetikk og funksjonell anatomi på NKKs Dommerelevkurs 1992 - 2017 samt i 2024 og har vært invitert som foredragsholder på mange dommerseminarer i inn- og utland. Videre har hun forelest på en rekke kurs, seminarer og kongresser for veterinærer og oppdrettere over store deler av verden. Hun var en av initiativtakerne til den landsdekkende oppdretterundervisningen i Norge, og har forelest på over 100 helgekurs for oppdrettere i regi av NKK siden 1993. Astrid er forfatter av lærebøker både for oppdrettere og veterinærer, og har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskape-lige artikler i inn- og utland.

Sammen med sin mann Knut Gjersem har hun drevet oppdrett av newfoundlandshund siden 80-tallet under kennelnavnet Birkorella, og ble i 2015 tildelt NKKs Oppdretterpris. Astrid har vært leder av Norsk Newfoundlandshundklubb og innehatt også andre verv i klubben og har utarbeidet rasekompendium for newfoundlandshund, og er æresmedlem av klubben.

I dag er hun styremedlem i Norsk Buhundklubb. I tidsrommet 2008-2016 var hun president i FCIs Breeding Commission, og har også vært medlem og leder av NKUs vitenskapelige komite. Videre har hun vært sentral i NKUs BSI-gruppe, sittet en peri-ode i NKKs Hovedstyre og er nå leder av NKKs Sunnhetsutvalg. I 2005 ble hun autorisert eksteriørdommer, og har dømt i store deler av Europa samt Canada,Australia og New Zealand.

Astrid innehar NKKs hederstegn i sølv (2013) og gull (2021).

Terje Lindstrøm har i hele sitt voksne liv vært aktiv med hund. Han fikk sin første hund, en schæfer, i siste halvdel av 70-tallet. Deretter ble det 40 år med rottweiler, både som utstiller og oppdretter under kennelnavnet Kimura sammen med sin kone Kathrine. I tillegg var de også i flere år aktiv med oppdrett og utstilling av boston terrier med mange fine resultater. De siste 22 årene har kennelen drevet et velrenommert oppdrett av norsk buhund. Samlet i sitt oppdrett har dette ført til over 200 utstillingschampions og en rekke flotte titler i inn- og utland. I 2008 ble Kimura tildelt NKKs Oppdretterpris. Terje har også vært aktiv eier og utstiller av rasene dobermann og grønlandshund.

Han har hatt en rekke styreverv blant annet i avlsrådet til Norsk Rottweilerklubb, flere ganger leder av Norsk Buhundklubb og nærmere 8 år i NKKs Hoved- styre, flere av årene som nestleder, og er nestleder av NKKs Sunnhetsutvalg. I 2022 overtok Terje som leder av NKKs dommerutdanningskomite (DUK). Han ble autorisert eksteriørdommer i 1996 og har dømt over store deler av verden. Han er i dag autorisert for å dømme en rekke grupper – og med mål om å bli allrounder innen 2025. Han har også vært redaktør for rasekompendium for norsk buhund.

Terje innehar NKKs hederstegn i sølv (2012).