Urskauen Agility Klubb

Kontaktperson
Ann Elisabeth Foss Gravingen
Avdeling
97636429

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Camilla B Horvei Styremedlem 90896653
Ann Elisabeth Foss Gravingen Sekretær 97636429
Susann Hansen Kasserer 93081983
Elisabeth Baade Habbestad Varamedlem 92689828
Mogunn Frøise Nilsen Nestleder 91773226
Isabell Emilsen Bäckman Leder 48031188
Ida Strengelsrud Varamedlem 91573465