Norsk Berner Sennenhundklubb

Kontaktperson
Hilde Karin Harsvik
Avdeling
91375599

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Hilde Karin Harsvik Leder 91375599
Merethe Solli Kasserer 93013271
Jens Marius Harstad Medlem 90578477
Arne Gunnar Rovik Sekretær 97504878
Karin Synnøve Iversen Varamedlem 48116956