Valdres Hundeklubb

Kontaktperson
Jorid Bøe Bergsbakken
Avdeling
48216131

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Nina Ottersen Leder 95932487
Knut Erik Jetlund Varamedlem 91683697
Jorid Bøe Bergsbakken Leder 48216131
Astrid Hagelund Styremedlem 95804658
Kristin Rimehaug Kværna Styremedlem 93894024
Susanne Marie Skaarnes Kasserer 45670740
Aasne Olsen Nestleder 95060893
Leikny Vibeke Hartvigsen Varamedlem 48031908
Tonethe Bergh Styremedlem 90871606
Marie Lajord Varamedlem 45207757