NKKs jakthundkomité

Hunder og folk på jakt
Foto: Andrè Spika

NKKs jakthundkomite (NJK) har som formål å være NKKs beslutningsorgan innen jakthundsektoren, og ivareta organisasjonens interesser innenfor jakt og aktiviteter for jakthunden.

 

Oppnevnte medlemmer pr. 01.01.2020 er som følger:

  • Jostein Dahle (gr. 5) Leder 1 år
  • Trude Granhus (gr. 3 og 4) 2 år
  • Stein Wahlstrøm (gr. 6) 2 år
  • Svein Scheie (gr. 8) 1 år
  • Marte Ottesen (gr. 7) 2 år
  • Jørn Presterudstuen (HS) 1 år

Komiteens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen, med e-postadresse: NJK(a)nkk.no.

Saker som ønskes behandlet på NJK-møtene, må leveres pr epost til jakt@nkk.no minst 14 dager før møtedato.

Møter i NJK avholdes:
31. mars
23. juni
10. november


Relevante filer finner du under «dokumenter» på denne siden.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: