NKKs jakthundkomité

Hunder og folk på jakt
Foto: Andrè Spika

NKKs jakthundkomite (NJK) har som formål å være NKKs beslutningsorgan innen jakthundsektoren, og ivareta organisasjonens interesser innenfor jakt og aktiviteter for jakthunden.

 

Oppnevnte medlemmer pr 01.01.2019 er som følger:

  • Jostein Dahle  (gr 5) Leder 1 år
  • Trude Granhus (gr 3 og 4) 1 år
  • Svein Scheie (gr 8) 2 år
  • Stein Wahlstrøm (gr 6) 1 år
  • Alfred Sæther (gr 7) 1 år
  • Jørn Presterudstuen HS

Komiteens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen, med e-postadresse: NJK(a)nkk.no.

Kommende møter i 2019:
26. november

 

Saker som ønskes behandlet på NJK-møtene, må leveres pr epost til jakt@nkk.no minst 14 dager før møtedato.

 

Relevante filer finner du under «dokumenter» på denne siden.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: