NKKs jakthundkomité

Hunder og folk på jakt
Foto: Andrè Spika

NKKs jakthundkomite (NJK) har som formål å være NKKs beslutningsorgan innen jakthundsektoren, og ivareta organisasjonens interesser innenfor jakt og aktiviteter for jakthunden.

 

Oppnevnte medlemmer pr. 22.03.2022 er som følger:

  • Trude Granhus – (gr. 3) Leder 2 år
  • Eddie Moljord – (gr. 4) 1 år
  • Kjell Arild Haugen – (gr. 5) 1 år
  • Tom Kjetil Ims – (gr. 6) 2 år
  • Marte Ottesen – (gr. 7) 2 år
  • Svein Scheie – (gr. 8 - retirever) 1 år
  • Inge Bergland – (gr. 8 - spaniel) 2 år
  • Tom Rune Lund – HS-representant

Komiteens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen, med e-postadresse: NJK(a)nkk.no.

Saker som ønskes behandlet på NJK-møtene, må leveres pr epost til jakt@nkk.no minst 4 uker før møtedato.

Møter i NJK avholdes:

  • 25. mai 2022

 


Relevante filer finner du under «dokumenter» på denne siden.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: