Norsk Kennel Klubs Forskningsfond

Illustrasjonsbilde

Stiftelsen NKKs Forskningsfond har som formål å medvirke til å sikre økt finansiering og gi støtte til forskning til det beste for hundens helse, sunnhet, trivsel og samfunnsnytte.

Det forskes relativt lite på hund i Norge, fordi det finnes begrenset med ressurser til formålet. Midler som er til forskning på hund er gjerne fra private fond, stiftelser og private midler fra inn- og utland, mens det er lite offentlige midler å søke på.

Med bakgrunn i hundens stadig økende plass i samfunnet, både til nytte og glede, og et økt fokus på hundevelferd, mener NKK at vi trenger mer ny og relevant forskning på hund, hundehold og hundeavl i Norge. Vi ønsker å bidra til å gjøre dette mulig.

Vi revitaliserer i 2023 Norsk Kennel Klubs Forskningsfond. Vi har i år etablert fondet som egen stiftelse, med eget styre og organisasjonsnummer - 931 139 525. Forskningsfondet er registrert i lotteri- og stiftelsesregisteret.

Forskningsfondets styreleder er Hilde Charlotte Solheim, som representerer NKKs Hovedstyre i stiftelsen. Solheim er utdannet journalist og har mellomfag i offentlig rett. Hun har lang erfaring med styreverv, både som styreleder og styremedlem i en rekke selskaper og stiftelser.

Øvrig styre oppnevnes i disse dager.

William Bredal, veterinær i Norsk Kennel Klub, skal være stiftelsens sekretær.

Spørsmål og henvendelser til NKKs forskningsfond kan sendes til forskningsfond@nkk.no

Utlysning av forskningsmidler

Styrets første oppgave blir å opprette retningslinjer for tildeling av midler og utlysning av forskningsmidler i 2023.

Grunnkapital og midler til stiftelsens formål

Fondet har en grunnkapital på 500 000, som er etablert ved gave og består av kontantinnskudd fra Norsk Kennel Klub.

Utover dette er midler i stiftelsen til disposisjon for stiftelsens formål, fondet hadde 1 million kroner ved inngangen til 2023.

Gaver og donasjoner til fondet

NKK fyller i år 125 år, og i den anledning har vi allerede mottatt en rekke gaver til fondet.

Vi takker klubber og regioner for gavene i anledning 125-års jubileet:

  • NKKs Regioner, kr 82 000
  • Norsk Malteser Klubb, kr 1 000
  • Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, kr 5 000
  • Norsk Terrier klub, kr 10 000

Ønsker du å bidra til mer forskning på hund?

Forskningsfondet har en egen Vipps-kode - 809813.

QR-kode NKKs Forskningsfond

 

Våre samarbeidspartnere: