NKKs Forskningsfond

Illustrasjonsbilde

Stiftelsen Norsk Kennel Klubs Forskningsfond har som formål å medvirke til å sikre økt finansiering og gi støtte til forskning til det beste for hundens helse, sunnhet, trivsel og samfunnsnytte.

Det forskes relativt lite på hund i Norge, fordi det finnes begrenset med ressurser til formålet. Midler som er til forskning på hund er gjerne fra private fond, stiftelser og private midler fra inn- og utland, mens det er lite offentlige midler å søke på.

Med bakgrunn i hundens stadig økende plass i samfunnet, både til nytte og glede, og et økt fokus på hundevelferd, mener NKK at vi trenger mer ny og relevant forskning på hund, hundehold og hundeavl i Norge. Vi ønsker å bidra til å gjøre dette mulig.

Vi revitaliserer i 2023 Norsk Kennel Klubs Forskningsfond. Vi har i år etablert fondet som egen stiftelse, med eget styre og organisasjonsnummer - 931 139 525. Forskningsfondet er registrert i lotteri- og stiftelsesregisteret.

Forskningsfondets styre

Hilde Charlotte Solheim, leder 

 • Medlem av hovedstyret i NKK
 • Utdannet journalist med mellomfag og offentlig rett
 • Erfaren styreleder og styremedlem med styreverv i en rekke selskaper og stiftelser  

Elin Kristiansen, styremedlem  

 • Veterinær og daglig leder ved AniCura Hønefoss
 • Spesialisert innen kirurgi
 • Deltatt i nordisk forskningsprosjekt om katarakt på norsk buhund i samarbeid med NMBU

Stein Istre Thoresen, styremedlem

 • Veterinær, professor emeritus, dr.med.vet. DipECVIM-CA og DipECVCP
 • Veterinærmedisinsk redaktør og faglig ansvarlig for smådyrmedisin i Norsk veterinærtidsskrift
 • Associate editor Journal of Small Animal Practice

William Bredal, sekretær 

 • Veterinær, Helse- og registreringsavdelingen NKK 

Spørsmål og henvendelser til NKKs forskningsfond kan sendes til forskningsfond@nkk.no

Utlysning av forskningsmidler

Utlysning for søknad om forskningsmidler for 2023 er offentliggjort (se under "dokumenter") med søknadsfrist 31. oktober 2023

Grunnkapital og midler til stiftelsens formål

Fondet har en grunnkapital på 500 000, som er etablert ved gave og består av kontantinnskudd fra Norsk Kennel Klub.

Utover dette er midler i stiftelsen til disposisjon for stiftelsens formål, fondet hadde 1 million kroner ved inngangen til 2023.

Gaver og donasjoner til fondet

NKK fyller i år 125 år, og i den anledning har vi allerede mottatt en rekke gaver til fondet.

Vi takker klubber og regioner for gavene i anledning 125-års jubileet:

 • NKKs Regioner, kr 82 000
 • Norsk Malteser Klubb, kr 1 000
 • Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, kr 5 000
 • Norsk Terrier klub, kr 10 000

Ønsker du å bidra til mer forskning på hund?

Forskningsfondet har en egen Vipps-kode - 809813.

QR-kode NKKs Forskningsfond

 

Våre samarbeidspartnere: