NKK Tromsø vil bli avholdt 19. og 20. september

NKK-utstilling

NKKs Særkomité for utstilling vedtok 22. juni 2020 å innvilge NKK region Troms/Finnmark sin søknad om å arrangere NKK Tromsø 2020 i september. Utstillingen vil gå over to dager: 19. og 20. september

 

NKK Tromsø skulle vært avhold midt i juni, men ble avlyst som følge av smittevernrestriksjoner gitt av myndighetene fram til 15.6.2020. NKK region Troms/Finnmark ønsker å avholde NKK Tromsø 2020 på nytt tidspunkt i september 2020 (19. og 20. september), samt at utstillingen gjøres om fra nordisk utstilling til internasjonal utstilling.

NKKs Særkomité for utstilling har altså vedtatt å innvilge regionens ønske.

Det vil bli søkt FCI om at utstillingen kan være internasjonal.

Nærmere informasjon om utstillingen vil komme på et senere tidspunkt og bli oppdatert i denne artikkelen.

 

Våre samarbeidspartnere: