Velkommen til NKK Rogaland

NKK Rogaland

NKKs internasjonale utstillinger på Orre i Rogaland 29. – 30. august 2020, avholdes i tråd med smittevernreglene. Vi gleder oss til å ønske velkommen til NKK Rogaland!

 

 

Lydighet og agility arrangeres lørdag 19. september på Orre idrettsanlegg i Rogaland. Klikk her for å lese mer om disse arrangementene.

 

 

Katalogene publiseres ca. klokken 09.00 hver utstillingsdag.

For å kunne møte regjeringens smittevernregler er det flere forhold som må legges til rette eller endres fra normalen.

NKK Rogaland vil omfatte flere atskilte arrangementer

NKK Rogaland vil omfatte flere atskilte arrangementer lokalisert på følgende steder:

  • Orre Idrettslag, Orre
  • Vik banen, Orre

Deltakere kan kun være til stede på arrangementene som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt.

Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes. Det vil kun bli adgang for 1 person pr. påmeldt hund. Personer som har meldt på flere hunder, oppfordres til å forsøke å holde antall medfølgende personer til lavere enn 1 pr. påmeldt hund.

MERK AT: Arrangementene er ikke åpne for publikum.

Valpeklasser, juniorhandling, avls- og oppdretterklasser avholdes ikke.

Gjeldende smittevernregler gjelder. Hold avstand!

Det vil ikke bli avholdt gruppefinaler og andre finaler.

NKK vil ha sekretariat på Orre IL. Det vil ikke være tilgang til å kjøpe ulike hundeartikler knyttet til arrangementet.

Det vil bli begrenset anledning til å sette opp telt knyttet til arrangementene. Telt må settes på anvist plass, kan ikke settes opp før oppmøte og må tas ned igjen når din hund er ferdig bedømt.  

Utstillingen avholdes med forutsetning om at myndighetene følger plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Ved endringer som medfører at arrangementet må avlyses vil påmeldingsavgift refunderes i sin helhet. 

Agility og lydighet

Internasjonal konkurranse agility flyttes til et senere tidspunkt. Norsk Schipperke Klubb vil være teknisk arrangør. Lydighet flyttes også til annen arrangør – tidspunkt oppgis senere.

Bobilparkering

Bestilling av plass for bobil, og eventuelle spørsmål om dette rettes til Orre IL: E-post: bobil@orreil.no

Plassreservasjon kan gjøres etter 10. august, men innen 24. august. 

Utstillere fra utlandet

Utenlandske utstillere kan delta gitt at norske myndigheter har åpnet for fritidsreiser fra utstillers hjemland.

Påmelding skjer på utenlandsk eiers/utstillers risiko og regning, da innreiseregler til Norge kan endres på kort varsel av myndighetene basert på smittesituasjonen i Norge og det enkelte land. Påmelder må selv sette seg inn i om innreise til Norge kan skje etter enhver tids gjeldende regler. Reise og deltakelse på utstilling anses av NKK å være fritidsreise og -aktivitet. Mulighet for utenlandsk borger til innreise som næringsdrivende er ikke tilstrekkelig for å kunne delta.

 

Våre samarbeidspartnere: