NKK på høring om statsbudsjettet

Bilde av Nina B Laache
Avdelingsleder helse og registrering Nina Brogeland Laache representerte NKK i næringskomiteen. (Foto: NKK/Anne L Buvik)

Norsk Kennel Klub var mandag 17. oktober i en høring i næringskomiteen i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. NKK var representert ved leder for helseavdelingen, Nina Brogeland Laache, som fremførte NKKs innlegg, og kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik.

 

Hovedbudskapet fra NKK var det må satses mer på forskning omkring helse og velferd for hund.

Det er i dag ikke avsatt offentlige forskningsmidler til forskning på hund. Skal man forske på hund i dag, er man avhengige av at mindre legater utlyser driftsmidler, noe som kun skjer unntaksvis. De siste 15 årene har utlysninger av prosjektmidler i Norges forskningsråd (NFR), som kan brukes til forskning for bedring av hundens dyrevelferd, vært utilgjengelig. Dessverre prioriteres forskningsmidler til dyr som har en direkte økonomisk gevinst i landbruket og industrien.

NKK påpekte overfor næringskomiteen at det er et stort behov for mer objektiv, vitenskapelig kunnskap om hunders helse. Dette vil bli tydelig når det nye forskriften om hundeavl kommer, den er ventet i løpet av 2023. Likeledes må forskningsbasert kunnskap legges til rette i forbindelse med den nye dyrevelferdsmeldingen, som foreløpig er utsatt til 2024. 
 

 

Våre samarbeidspartnere: