NKK ønsker obligatorisk ID-merking av hund

NKK har i mange år vært en forkjemper for å få innført obligatorisk ID-merking av hund. Vi mener dette vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse. Allerede i forbindelse med Stortingsmelding nr. 12, 2002 - 2003, har NKK bedt myndighetene om å få på plass obligatorisk ID-merking, og siden den gang har vi gjentatt dette budskapet en rekke ganger.

 

Den 20. juni 2019 fremmet Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) et representantforslag for Stortinget hvor hun ba om at det innføres obligatorisk ID-merking av hunder og katter i Norge, jf. Dokument 8:175 S (2018–2019)

Det er Justiskomiteen som har fått i oppgave å behandle forslaget, og komme med en innstilling til Stortinget. NKK har i den forbindelse sendt brev til Justiskomiteen hvor vi gir vår støtte til representantforslaget til stortingsrepresentant Une Bastholm.

Brevet finner du under "dokumenter" på denne siden.

NKK har tilbudt vår fagkompetanse til komiteen, og vil følge opp denne saken videre.

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: