NKK mener

Aktiv hundeeier med to hunder på et jorde
Foto: Hege Ness Larsen

NKK skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak. Vi har derfor tydelige holdninger om saker som påvirker hverdagen til norske hunder og deres eiere.

 

Relevante filer om hva NKK mener, finner du under Dokumenter.

Båndtvang

I Norge er det båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. I tillegg til den nasjonale båndtvangen er det mange kommuner som har utvidede båndtvangsbestemmelser.

Norsk Kennel Klub arbeider aktivt for å redusere antall båndtvangsbestemmelser på kommunalt nivå. Hunders naturlige adferd er å løpe fritt, og vi ønsker at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

Følg med på og støtt opp under arbeidet på våre båndtvangs-nettsider her.

 

 

Våre samarbeidspartnere: