Båndtvang

NKK arbeider for å redusere antall kommunale båndtvangsbestemmelser.

 

I Norge er det båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. I perioder med ekstraordinære forhold kan kommuner innføre ekstraordinær båndtvang med samme formål. NKK støtter dette, og oppfordrer alle hundeeiere til å ta hensyn til bufe og vilt.

 

I tillegg til den nasjonale båndtvangen er det mange kommuner som har utvidede båndtvangsbestemmelser.

Norsk Kennel Klub arbeider aktivt for å redusere antall båndtvangsbestemmelser på kommunalt nivå. Hunders naturlige adferd er å løpe fritt, og vi ønsker at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

Følg med på og støtt opp under arbeidet på våre båndtvangs-nettsider her.

 

Våre samarbeidspartnere: