NKKs anbefaling for aktiviteter

Illustrasjonsfoto (NKK arkiv)
Illustrasjonsfoto (NKK arkiv)

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs felles anbefalinger er å hindre smitte. Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges.

(Artikkelen er oppdatert 31. juli)

For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Her finner du de overordnede anbefalingene fra NKK til klubber og forbund som vil starte opp aktiviteter*.

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet

Norsk Kennel Klubs anbefaling for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand (eller til enhver tid anbefalinger fra Helsedirektoratet), og at antallet tilstede ikke overskrider de til enhver tid gjeldende regler gitt i forskrift. 
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

NKKs sportshundkomite og NKKs jakthundkomite har utarbeidet veiledere for respektive prøver og aktiviteter.


* Anbefalingene er utarbeidet med utgangspunkt i NIFs anbefalinger som de har laget i samråd med Helsedirektoratet.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020, justert noe i forhold til gradvis åpning av samfunnet varslet 30. april.

Det er opp til arrangerende klubb/forbund å vurdere om man kan etterleve anbefalingene for aktiviteter man ønsker startet opp.

 

Våre samarbeidspartnere: