Hundeaktiviteter med inntil 50 personer mulig fra og med 7. mai

Aktiviteter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fra 7. mai (Foto: Ole Walter Sundlo)
Aktiviteter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fra 7. mai (Foto: Ole Walter Sundlo)

NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet. Dette varslet helseminister Høie og kulturminister Raja i pressekonferanse 30. april.

(Artikkel publisert 30.04.2020, sist oppdatert 31.07.2020)

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

  1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
  2. Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.

Vi viser til veilederne fra Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen (først publisert 29.04.2020, revidert 06.05.2020) og veiledning for utstillinger fra NKKs særkomite for utstilling (sist revidert 30.07.2020).

NKK vil bistå med å gjøre aktuelle endringer i terminlistene, send epost til utstilling@nkk.no i god tid. Utover endringer i terminlistene må klubber og forbund som igangsetter arrangementer selv styre aktiviteten i Dogweb Arra.

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

Håper å kunne gjennomføre nordiske/internasjonale utstillinger med tilpasninger

NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen jobber for å kunne gjennomføre tilpassede utstillinger ved NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland.
En eventuell gjennomføring forutsetter at utstillingen kan gå over tre eller flere dager.

Påmelding må vi få komme tilbake til. Det vil bare bli brukt norske dommere dersom vi klarer å gjennomføre utstillingene.


Tiden etter 1. september vil vi jobbe med når situasjonen er mer avklart.
 

 

Våre samarbeidspartnere: