Korona-pandemien: Informasjon fra NKK

Korona
Illustrasjonsfoto: iStock

Norsk Kennel Klub har det siste året vært gjennom to store kriser som har stanset nær alle aktivitetene våre – som er et av navene i vårt virke. En ny stor krise kort tid etter hundesykdommen i fjor høst ble for belastende for organisasjonen vår. Hovedstyret anerkjenner at organisasjonen vår slik den er i dag ikke er bærekraftig. Vi er ikke robuste nok til å overleve kriser uten bistand utenfra. Prosessen med å forbedre dette er i gang.

Fra 15. juni kan aktiviteter med inntil 200 personer gjennomføres. Forutsetningen er at aktiviteten har en ansvarlig arrangør og gjennomføres på offentlig sted. Ansvarlig arrangør skal tilse at smittevernreglene følges og ha oversikt over deltakere. Noen av NKKs nordiske og internasjonale utstillinger avholdes tilpasset smittevernreglene - informasjon under "nordiske/internasjonale eksteriørutstillinger".
Arrangementer med flere enn 500 deltakere er forbudt frem til 1. september.

NKK har fremdeles mange medarbeidere permittert, noe som påvirker saksbehandlingtider og tjenestetilbud. Mer informasjon her: Hvordan blir driften i NKK?

 • Ikke tilbake i normal drift

  Publisert: | Sist oppdatert
  Illustrasjonsfoto (iStock)

  Da koronapandemien med tilhørende smittebegrensningstiltak og aktivitetsstans traff Norge i mars medførte det et umiddelbart og vesentlig inntektsbortfall for Norsk Kennel Klub. Etter et varsel om mulig konkurs er organisasjonen vår reddet ut 2020 takket være regioner, klubber, forbund, medlemmer og andre ildsjeler. Det er vi glade for. Dessverre betyr ikke dette at vi er tilbake i normal drift.

 • Representantskapsmøtet 2020

  Publisert: | Sist oppdatert
  RS iStock Illustrasjon

  NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte blir avholdt 28. november 2020

 • Manual for utstillinger under koronapandemien (31.07.2020)

  Publisert: | Sist oppdatert
  Manual for utstillinger

  NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

Våre samarbeidspartnere: