Kontakt oss

Styret i NKK Region Agder

 • Leder :  Wenche  Glendrange 2 år
 • Nestleder : Jarle  K. Larsen  1 år igjen .
 • Styremedlem : Tone Lise Djupesland  2 år
 • Styremedlem : Mona Bentsen  1 år igjen
 • Styremedlem : Roar Glendrange 2 år
 • Styremedlem : Berit Lund  2 år
 • Styremedlem : Frida Søyland 1 år
   
 • Vara : Silje Kveane Vidakovic 1 år igjen
 • Vara : Torunn M. Larsen 2 år

Våre samarbeidspartnere: