Kontakt oss

Styresammensetning for NKK Region Østfold –2017-2018

 • Styreleder:  Ann-Cathrin Kleppe 
  Løkkebergveien 16 1850 Mysen
  Telefon: 41 22 33 50
  E- post : ackleppe@hotmail.com
   
 • Nestleder:  Inger Johanne Lislerud 
  Telefon: 95 85 99 51
  E- post : inlisler@online.no
   
 • Styremedlem:  Linn-Jeanette Krogstad
   
 • Styremedlm:  Svein Kristoffersen
    
 • Styremedlem: Titti Malm
  E-mail: spretthe@online.no 
   
 • Styremedlem: Grethe Lindahl 
   
 • Styremedlem: Rita Ørebæk    
                       
 • Varamedlem:  Tore Johannessen
   
 • Varamedlem: Linda Karlsen
   
 • Webmaster:  Titti Malm  

 

Våre samarbeidspartnere: