Kontaktinformasjon

Klubbnavn: Norsk Kennel Klub
Avdeling: Innlandet

Kontaktperson: Hege Meiler Kvernvolden
Telefon: 400 46 421
E-postnkk.region.innlandet@gmail.com

Leder: Hege Meiler Kvernvolden
Nestleder: Geir Tore Land

Våre samarbeidspartnere: