Kontaktinformasjon

Klubbnavn: Norsk Kennel Klub
Avdeling: Innlandet

Kontaktperson: Roger M. Åsheim
Telefon: 976 18 935
E-postnkk.region.innlandet@gmail.com

Leder: Roger M. Åsheim
Nestleder: Geir Tore Land

Våre samarbeidspartnere: