Kontaktinformasjon

Klubbnavn: Norsk Kennel Klub
Avdeling: Hedmark-Oppland

Kontaktperson: Bente Karlsen
Adresse: Sagsvegutua 25
Postnr./sted: 2847 Kolbu
Telefon: 61 16 20 73
E-post: nkk.hedmark-oppland@klubb.nkk.no

Leder: Bente Karlsen (61 16 20 73/481 94 892)
Nestleder: Roger Martinus Åsheim

Våre samarbeidspartnere: