Komitéer, utvalg og grupper i Norsk Kennel Klub

Dokumenter og ringperm
Foto: iStock
 

Komitéer valgt av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte

(Instrukser og mandater for de forskjellige komitéene finner du under Dokumenter. )

Kontrollkomitéen:

 • Leder: Per Kristian Andersen (2021 for 2 år)
 • Medlem: Knut J. Herland (2021 for 1 år)
 • Medlem: Torunn Sørby (2020 for 2 år)
 • Varamedlem: Knut Arild Flatner (2021 for 1 år)

Les mer om kontrollkomitéen

Valgkomitéen:

 • Leder: Marianne Holmli (2021 for 2 år)
 • Medlem: Roger Åsheim (2021 for 2 år)
 • Medlem: Hans Einar Enoksen (2020 for 2 år)
 • Varamedlem: Aase Jakobsen (2021 for 1 år)

Les mer om Valgkomitéen

Lovkomitéen:

 • Leder: Anne Cathrine Frøstrup (2020 for 2 år)
 • Medlem: Haakon Rognsaa Arnesen (2020 for 2 år)
 • Medlem: Anna Berntsen (2021 for 2 år)
 • Varamedlem: Trine Melheim (2021 for 1 år)

Les mer om Lovkomitéen

Domsutvalget:

 • Leder: Brit H. Mathisen (2020 for 2 år)
 • Nestleder: Tarja Aabø (2021 for 2 år)
 • Medlem: Anette Jahr (2020 for 2 år)
 • Medlem: Ole Idar Løkken (2021 for 1 år)
 • Medlem: Bjørg Andreassen (2021 for 1 år)
 • Varamedlem: Patrick Oware (2021 for 1 år)
 • Varamedlem: Haakon Fredrik Borgen (2021 for 1 år)

Les mer om Domsutvalget 

Ankeutvalget:

 • Leder: Gro Talleraas (2020 for 2 år)
 • Medlem: Kine Stjern (2020 for 2 år)
 • Medlem: Harald Bruflot (2021 for 1 år)
 • Varamedlem: Nina Skjelbred (2021 for 1 år)
 • Varamedlem: Vidar Grundetjern (2021 for 1 år)

Les mer om Ankeutvalget
 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre har oppnevnt følgende komitéer og utvalg:

Faste komitéer:

Dommerutdannelseskomitéen (DUK) 

Epost: utstilling@nkk.no

 • Anne Buvik (leder)
 • Marianne Holmli
 • Arne Foss
 • Siv Sandø
 • John Smedbakken
 • Marit Sunde

Mandat for dommerutdannelseskomitéen finner du under "dokumenter" på denne siden (oppdatert oppdatert pr 20.9.17).

Utstillingskomitéen (UK)

Epost: utstilling@nkk.no

 • Ann Wiseman Stavdal (leder)
 • Per Iversen
 • Mette Tufte
 • Petter Steen
 • Christen Lang
 • Eli-Marie Klepp
 • Frode Jevne

Komiteens oppgave er å utarbeide dommerlister til NKK’s Internasjonale og Nordiske utstillinger. Oppgavene er omfattende og krevende, med både enkle og noe utfordrende arbeidsverktøy. Økt antall utstillinger de siste årene, og arrangementer over 2-3 dager, fører til at komiteen har møte hver uke. Komiteen jobber optimalt med utstillinger 2-3 år frem i tid.  Medlemmene  har alle sammen bred kunnskap om, og kjennskap til utstillingssporten, noe som er essensielt for å kunne gjennomføre oppgavene. 

Mandat for utstillingskomitéen finner du under "dokumenter" på denne siden.

Kompetansegruppe for ringsekretærer

Epost: ringsekretar@nkk.no

 • Johnny Mathisen (leder)
 • Bente Karlsen

Komitéen for NKKs hedersbevisninger

Epost: adm@nkk.no

 • Trond Storsveen (Leder, 2017 for 2 år)
 • Maija Heinila (2017 for 2 år)
 • Torunn Sørbye (2017 for 2 år)
 • Stig Arne Kjellevold (2016 for 2 år)
 • Mette Tufte (2016 for 2 år)

Mandat for NKKs komité for hedersbevisninger finner du under "dokumenter" på denne siden.

Standardkomitéen

 • Ralf Campbell (leder)
 • Christine Sonberg 
 • Helge Kvivesen

Fagkomité for Juniorhandling

 • Anne Gill (leder)
 • Frode Jevne
 • Siv-Hilde Oware
 • Victoria Gill
 • Patrick Oware

NKU- og FCI-komitéer:

NKKs representant i NKU/AU

 • Siv Sandø  – adm@nkk.no

NKUs vitenskapelige komité

 • Astrid Indrebø – astrid.indrebo@nkk.no

NKU og FCIs utstillingskomite (Shows/judges)

 • Anders Tunold-Hanssen – utstilling@nkk.no

NKU og FCIs agilitykomite (Agility)

 • Thomas Thiesen – utstilling@nkk.no
 

Våre samarbeidspartnere: