Kjøp av hund - en god kontrakt

Illustrasjonsfoto

Når man har funnet en selger som tilbyr en hund man ønsker å kjøpe, og har gjort grundige undersøkelser av både rasen og selgeren, herunder helsestatus på foreldredyr og eventuelt andres erfaringer med selgeren, er neste steg å inngå avtale.

 

Hovedregelen i norsk rett er at det er avtalen som regulerer det rettslige forholdet mellom partene - det er derfor svært viktig at man skriver en god avtale, hvor begge partene er enige i innholdet og kan stå for det som blir avtalt. En avtale skal som utgangspunkt holdes slik den er inngått - også der man selv står i en svakere posisjon enn den andre parten. 

Prøv gjerne vårt digitale kurs for å få mer informasjon om hva som bør inngå i en kjøpekontrakt.

Kjøp av hund - Hvordan skrive en god kontrakt

 

Våre samarbeidspartnere: