Representantskapsmøtet 2020

NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte blir avholdt 28. november 2020

 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 100/2019 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2020 ble vedtatt berammet til 28. og 29. november 2020

Innkalling til Representantskapsmøtet 2020 ble gjort i henhold til NKKs lover - § 3-3.

Hovedstyret tok i innkallingen forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Et tilpasset Representantskapsmøte 2020

Hovedstyret vedtok i sak 65/20 å gjennomføre et tilpasset RS 2020 med bakgrunn i utviklingen i koronasituasjonen.

RS avholdes lørdag 28. november, og arrangementet avsluttes når møtet er over.
Den tradisjonelle RS-middagen avholdes ikke grunnet smittevernhensyn.

Hovedstyret vedtok i sak 90/20 å utsette first for sending av RS-papirer i 2 uker til 15. oktober, tilsvarende fristen klubber og forbund fikk for innsending av RS-saker. Sakspapirene ble publisert på NKKs nettsider 15. oktober kl 16:30.
(Det ble oppdaget en feil i sakspapirene, denne er rettet 16. oktober kl 12:00, valg side 51)

Sakspapirene finner du under "Dokomenter" på denne siden.

Skulle smittesituasjonen forverre seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre arrangementet, må det gjøres en ny vurdering av alternative løsninger.

Nærmere informasjon om påmelding kommer i egen mail som sendes ut 16. oktober. Påmeldingsskjema ligger også under dokumenter på denne siden. Påmelding sendes til adm@nkk.no. Påmeldingsfrist for representanter og vararepresentanter er 6. november. 

Forberedelse til og gjennomføring av Representantskapsmøtet

Etter påmeldingsfrist 6. november vil alle påmeldte representanter få tilsendt saksdokumenter til RS, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr e-post.

Utsendte dokumenter må medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter fra og med 2019.

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 15. oktober slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og vedtak.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: