Oppfordring: Meld til NKK snarest om avlyste og evt. utsatte arrangementer

illustrasjonsfoto NKK

Vi ber om at arrangementer som er avlyst og/eller utsatt meldes til utstilling@nkk.no snarest, og helst innen 20. april.

Aller viktigst er å få tilbakemeldinger på arrangementene som skulle vært avholdt i perioden mars til og med 15. juni, men som må endres med bakgrunn i myndighetenes smittevernsregler.

HS og administrasjonen har løpende dialog med myndigheter og samarbeidspartnere, samt kommunikasjon ut til medlemmer, påmeldte og andre interessenter. Det er viktig å ha god oversikt over hva som er faktisk status i hele organisasjonen for at dette arbeidet skal kunne gjøres best mulig.

10. april ble det sendt ut veiledning for å melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK. Mange klubber, forbund og regioner har gjort det allerede, men vi ser at en rekke terminfestede arrangement i mars/april ikke er meldt inn som verken avlyst eller utsatt.

Vi ber nå om at alle med terminfestede arrangementer som avlyses/utsettes gir oss en tilbakemelding (se veiledning under Dokumenter) snarest, og helst innen 20. april.
Informasjonen sendes til utstilling@nkk.no for både utstillinger og prøver.


Vi minner om at tirsdag 21. april er søknadsfrist for kompensasjonsordningen for påmeldingsavgifter/billettinntekter for frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det har blitt sendt ut to veiledere for søknad på ordningen, 10. og 16. april. Mailer og veiledninger ligger også på www.nkk.no/korona - fane for klubber og forbund.

 

Våre samarbeidspartnere: