Krisepakke til frivilligheten

illustrasjonsfoto NKK

3. april ble forskrift for kompensasjonsordningen til frivillighetssektoren vedtatt. Det åpnes for søknader 14. april, og søknadsfristen er satt til 21. april.

Artikkelen er revidert 6. april etter nye opplysninger

Det er også sendt ut ny informasjon til klubber, forbund og regioner 6. april, se dokumenter.

Hvilke tap og utgifter kan man få kompensasjon for?

Ordningen gjelder for arrangementer som var planlagt fra og med 5. mars til og med 30. april, og man kan få kompensasjon for tapt billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter. Totalt tap må ha vært minst 25 000 kroner til sammen for å ha rett til kompensasjon etter forskriftsutkastet.

Hvilke organisasjoner kan få kompensasjon?

Klubber og forbund som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke i ordningen.

Hver klubb/forbund/region må søke selv

Norsk Kennel Klub sentralt ønsket å sende inn en samlet søknad for hele organisasjonen vår. Dette er dessverre ikke en mulighet i endelig forskrift, selv om høringsutkastet åpnet for dette.

Forskriften understreker at ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp, og det blir tildelt midler etter søknad innenfor denne rammen. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon vil prosentvis avkortning være lik for alle søkere. Det kan altså ikke forventes full tapskompensasjon for innsendt søknad.

 

Våre samarbeidspartnere: