Det åpnes for tilbakebetaling av påmeldingsavgift ved avlyste arrangementer

Illustrasjonsbilde (iStock)

Hovedstyrevedtak 30/20 av 17. mars utsatte klubber, forbund og regioners anledning til å kjøre oppgjør/aktivitetsavregning for avlyste arrangementer. Dette vedtaket er nå endret, og fra i morgen åpnes muligheten til å refundere påmeldingsavgift helt eller delvis.

Merk at det kun er avlyste – ikke utsatte – arrangementer som kan refundere påmeldingsavgifter.
 

Arrangementene må først meldes avlyst

Når melding om avlysning sendes til utstilling@nkk.no, vil saksbehandler sette arrangementet som avlyst. Dette kan ta noe tid, grunnet permitteringer i administrasjonen. Dere som har sendt inn tidligere, trenger ikke gjøre dette på nytt.

Når NKKs saksbehandler har satt arrangementet som avlyst, kan arrangør starte automatisk tilbakebetaling (0-100%), og ferdigmelde arrangementet.

Arrangør gjør egne vurderinger pr arrangement der dere beslutter aktuell tilbakebetalingsprosent. Nyhetsbrev av 16.04.2020 gir eksempler på kostnader som påløper ved avlysning (se Dokumenter).
Merk at NKK beregner IT-avgift og aktivitetsavgift på avlyste arrangementer, og at ved 100 % refusjon til påmeldte, vil klubb/forbund/region få en faktura fra NKK på dette beløpet.

Automatisk tilbakebetaling via Dogweb Arra

Klubbene kan velge å ikke refundere påmeldingsavgift, eller å betale tilbake 25%, 50%, 75% eller full påmeldingsavgift.

Bruksanvisninger for de ulike aktivitetstypene liggger under Dokumenter.

Informasjon om avlysninger for alle typer arrangementer, samt andre spørsmål vedr. disse, sendes til utstilling@nkk.no.
 

Dette er vedtaket i HS-møte 20. april vedr oppgjør/aktivitetsavregning:

39- KONTANTSTRØMS-SCENARIER UNDER KORONAPANDEMIEN
HS vedtok å endre vedtak i HS-sak 30/20, slik at klubber og forbund kan velge å gjøre tilbakebetaling/kjøre sluttoppgjør for avlyste arrangementer. Nivået på tilbakebetalingen vedtas av den enkelte arrangør.

Tilbakebetalingen utføres gjennom NKKs betalingssystem. IT-avgift og aktivitetsavgift vil ikke bli refundert. Vedtaket omfatter ikke NKKs egne arrangementer (sak 29/20).

Bakgrunn:
HS gjorde i sak 30/20 vedtak om å holde tilbake sluttoppgjørene for klubber og forbunds arrangementer i påvente av en avklaring av likviditetssituasjonen og økonomisk konsekvens av korona-pandemien. I sak 34/20 ble vedtaket justert, slik at det kun gjelder avlyste arrangementer. Avholdte arrangementer, der klubber har hatt fullt kostnadsbilde ble åpnet for sluttoppgjør.

Likviditetssituasjonen i NKK er nå svært kritisk. Det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. Administrasjonen og HS arbeider kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering av videre drift.

 

Våre samarbeidspartnere: