Informasjon til klubber og forbund

coronavirus nkk
Foto: iStock

Vi får mange spørsmål til administrasjonen, og samler svarene på de vanligste spørsmålene på disse sidene.

Situasjonen vi nå står oppe i er en helt annen enn den vi hadde under hundesykdommen i fjor høst. Liv og helse står på spill, og tiltakene som iverksettes er svært inngripende medfører at vi alle får en annerledes hverdag.
 
Økonomisk har det også helt andre konsekvenser enn hundesykdommen hadde. En av krisepakkene fra regjeringen omfatter arrangører av avlyste og utsatte arrangementer i mars og april. Denne treffer ikke NKK sentralt på en god måte, noe som er tatt opp med politikerne.
 
Mye relevant informasjon ligger som nyhetssaker under denne teksten. Vi jobber med å samle informasjonen som er utsendt på en hensiktsmessig og samlet måte.
 
Informasjon til klubber som ønsker å avholde digitale årsmøter ligger her (PDF, 233KB).
 • NKKs driftssituasjon

  Publisert: | Sist oppdatert
  Illustrasjonsfoto - koronavirus (foto: iStock)

  I forbindelse med korona-pandemien permitterte NKK de fleste medarbeiderne helt eller delvis. Fra og med 15. oktober er permitteringene avviklet, men flere medarbeidere har sluttet og vil ikke bli erstattet. Forlenget saksbehandlingstid må fortsatt påregnes da bemanningen har vært redusert i lang tid.

 • Ikke tilbake i normal drift

  Publisert: | Sist oppdatert
  Illustrasjonsfoto (iStock)

  Da koronapandemien med tilhørende smittebegrensningstiltak og aktivitetsstans traff Norge i mars medførte det et umiddelbart og vesentlig inntektsbortfall for Norsk Kennel Klub. Etter et varsel om mulig konkurs er organisasjonen vår reddet ut 2020 takket være regioner, klubber, forbund, medlemmer og andre ildsjeler. Det er vi glade for. Dessverre betyr ikke dette at vi er tilbake i normal drift.

 • Representantskapsmøtet 2020

  Publisert: | Sist oppdatert
  RS iStock Illustrasjon

  NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte blir avholdt 28. november 2020

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: