Kompetansegruppe Ringsekretærer

 

Komiteens e-postadresse er: ringsekretar@nkk.no

Medlemmer pr 1/1-2020:

Rune Sørli
Anette Søhagen
Aina Renate Tangen

 

Våre samarbeidspartnere: