Kompetansegruppe Ringsekretærer

 

Komiteens e-postadresse er: utstilling@nkk.no

Medlemmer pr 1/1-2023:

  • Aina Renate Tangen, leder 1 år
  • Tarja Aabø 1 år
  • Anette Søhagen 2 år
 

Våre samarbeidspartnere: