Kompetansegruppe Ringsekretærer

 

Komiteens e-postadresse er: ringsekretar@nkk.no

Medlemmer pr 1/1-2021:

Tarja Aabø (leder)
Aina Renate Tangen
Anette Søhagen
Ola Erik Steien Brattset

 

Våre samarbeidspartnere: