Kompetansegruppe Ringsekretærer

 

Komiteens e-postadresse er: ringsekretar@nkk.no

Medlemmer pr 1/1-2021:

Tarja Aabø (2 år)
Anette Søhagen (1 år)
Aina Renate Tangen (2 år)
Ola Erik Brattset  (1 år)

 

Våre samarbeidspartnere: