Kompetansegruppe mentaltester

Hund og menneske i solnedgang
Foto: Nora O. Lie

Kompetansegruppen skal arbeide for å videreutvikle sporten og bistå Hovedstyret og administrasjonen i faglige spørsmål og avgjørelser, i tillegg til å være en ressursgruppe for disse.

 

Komiteens e-postadresse er kgmentaltester@nkk.no

Medlemmer pr. 1/1-2022:
Øyvind Juul Schjetne (2 år)
Bjørn Strandvik (1 år)
Helge Asmul (1 år)
Lise U. Kirkemo (2 år)
Heidi Lærnes (2 år)

Møter annonseres fortløpende.

Mandat for kompetansegruppen finner du under «dokumenter» på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: