Kompetansegruppe mentaltester

Hund og menneske i solnedgang
Foto: Nora O. Lie

Kompetansegruppen skal arbeide for å videreutvikle sporten og bistå Hovedstyret og administrasjonen i faglige spørsmål og avgjørelser, i tillegg til å være en ressursgruppe for disse.

 

Komiteens e-postadresse er kgmentaltester@nkk.no

Medlemmer pr. 1/1-2020:
Øyvind Juul Schjetne (leder)
Bjørn Strandvik
Helge Asmul

Lise U. Kirkemo
Heidi Lærnes

Møter annonseres fortløpende.

Mandat for kompetansegruppen finner du under «dokumenter» på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: