Kompetansegruppe juniorhandling

Juniorhandling på Dogs4all
Foto: Ole Walter Sundlo

Juniorhandling er en sport for ungdommer i alderen 10 -17 år. Juniorhandlerkonkurranser arrangeres for å øke hundeinteressen blant ungdom.

 

Selve konkurransen er bedømmelse av en person - handlerens («handler» er den personen som viser hunden i utstillingsringen) - evne til å fremføre en hund til bedømmelse på en korrekt måte i en utstillingsring. Hundens eksteriør skal ikke vektlegges, kun juniorhandlerens evne til å presentere hunden for dommer skal vektlegges for bedømmelsen.

Det konkurreres i følgende klasser: Klasse 10-13 år, og klasse 14-17 år. 
Konkurransen er åpen for alle fra og med den dagen de fyller 10 år og frem til dagen før de fyller 18 år. 

Den første konkurransen i juniorhandling ble avholdt i New York i 1932. 

​Juniorhandlingskomiteén har pr. d.d ingen oppnevnte medlemmer

 

 

Våre samarbeidspartnere: