Kompetansegruppe brukshund

Australian shepherd
Foto: Inger Handegård

NKKs Hovedstyre vedtok i sitt møte 29. januar 2014, sak 5/14, følgende:

 

«Revidert samarbeidsavtale med Norsk Brukshundsports Forbund (NBF)

Vedtak: HS vedtok å inngå revidert avtale med Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).

Som følge av dette legges NKKs kompetansegruppe for bruks- og kåringsprøver ned fra avtalens ikrafttredelsesdato og i henhold til tilleggsavtale med NBF. Når avtalen trer i kraft legger NKK ned «Kompetansegruppen for Brukshund og kåringsprøver», og NBF overtar dette ansvaret. NBF vil tilby de som sitter i denne gruppen en plass i NBFs tilsvarende organ frem til disse plassene kommer på valg i 2015.»

Komiteens e-postadresse er sekretaer@norsk-brukshundsport.no

Relevante filer finner du under «dokumenter» på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: