IT-prosjekter

Illustrasjon
Foto: iStock

Her finnes en oversikt over IT-prosjekter som er godkjent av BIT, Styringsgruppen IT og av HS.

 

IT-prosjekter vedtatt av Hovedstyret etter forslag fra BIT og SG-IT

Prosjekt 1: Medlemsverving og helse på hund
Prosjekt 2: Resultatregistrering av trekkhundprøver for de polare raser.
Prosjekt 3: Endre sikkerhetsmodellen i klubbsystemet
Prosjekt 4: Min side kompatibel på nettbrett/mobil
Prosjekt 5: Nytt fuglehundprøveprogram
Prosjekt 6: Nytt blod- og fersksporprøveprogram
Prosjekt 7: Nytt prøveprogram for jaktprøve for Retrievere
Prosjekt 8: Nytt prøveprogram for harehundprøver
Prosjekt 9: Oppdateringer i databasen

 

Prosjekt 1 – Medlemsverving og helse på hund

Dette prosjektet er delt i 2:
1: Medlemsverving
2: Helse på hund

1: Medlemsverving

Endringer i dagens løsning i klubbadministrasjon/Medlemsadministrasjon for NKKs medlemsklubber.

Det vil bli enklere for klubber å ta ut medlemslister. Både for innmeldte og utmeldte av klubben
Raseklubbene vil kunne få ut liste over nye eiere registrert med sin rase, som ikke er medlem av raseklubben.
Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere inn i egen klubb; oppdretter kan i den forbindelse betale for valpekjøper medlemskap første året, eller velge av NKK sender faktura til valpekjøperen.

2: Helse på hund

Raseklubben vil få en mulighet å hente ut informasjon på sin(e) raser. I første omgang er det informasjon om: Innavl, kullstørrelse, HD statistikk som vil være tilgjengelig.

 

Prosjekt 2: Resultatregistrering av trekkhundprøver for de polare raser.

Raseklubbene som har ansvar for de polare rasene:

Norsk Polarhundklubb, Norsk Siberian Husky klubb og Norsk Alaskan Malamuteklubb, har lenge etterlyst mulighet for å få registrert sine trekkhundprøver på dogweb.

Pr. i dag registreres dette på klubbene egne sider.

Dette prosjektet vil gjøre det mulig å registrere resultater av trekkhundprøver for disse rasene.

 

Prosjekt 3: Endre sikkerhetsmodellen i klubbsystemet

Dette prosjektet jobbes det med nå, mer informasjon vil komme når prosjektet er lansert.


Prosjekt 4: Min Side kompatibel på nettbrett/mobil

Tilrettelagt slik av Min Side er kompatibel for bruk på nettbrett/mobil.


Prosjekt 5: Nytt fuglehund-prøveprogram

I samarbeid med Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har det blitt laget et nytt og forbedret prøveprogram. FKF har hatt en stor rolle sammen med administrasjon for å få laget et program som støtter deres prøvetyper slik de ønsker.
Dette ble lansert i januar 2018. I juli ble det lansert noen endringer i programmet etter ønske fra FKF.


Prosjekt 6: Nytt blod- og ferskspor-prøveprogram

I april 2018 ble et nytt prøveprogram lansert for arrangører av blod- og ferskspor-prøver. Tidligere har disse prøvene kun hatt mulighet for resultat-registrering.
Det er nå laget et nytt fullstendig prøveprogram; hvor kritikker og premielister kan skrives ut. Dommernes og prøvelederens godkjenning av resultatene skjer elektronisk og arrangør trenger ikke å sende inn prøvemappe til NKK som tidligere. Prøveprogrammet har vært godt mottatt av arrangøren

Prosjekt 7: Nytt prøveprogram for Jaktprøve for Retrievere

NKK IT-utvikling og raseklubben vil starte dette prosjektet høsten 2018. Lanseres til 01.01.2019 sesongen.


Prosjekt 8: Nytt prøveprogram for Harehund-prøver

NKK IT-utvikling og raseklubben vil starte dette prosjektet våren 2019. Lanseres sommer 2019.

Prosjekt 9: Oppdateringer i databasen

Dette prosjektet vil gå over lang tid. Dagens oppdatering i databasen på DogWeb er utdatert. Vi vil jobbe med å oppgradere det som pr. i dag finnes: kull – utstilling – HD – AD – Øyediagnose – Øye ECVO. Og jobber fremover med oppdatering av andre opplysninger; Prøver og andre helseresultater. Dette er et stort prosjekt som vil gå over noen år.

 

Våre samarbeidspartnere: