IT-prosjekter

Illustrasjon
Foto: iStock

Her kan man se en oversikt over hvilke prosjekter som er under utvikling samt en oversikt over de neste prosjektene som er godkjent av Styringsgruppen IT.

 

2023: 

 • Nytt kennelnavn-system:
  Hele søkeprosessen om nytt kennelnavn samt alle typer endringer av eksisterende kennelnavn skal gjøres elektronisk via Min side. 
  Release: 23 januar 2023
 • Innføring av Junior/veteran Cert:
  Endring i chamiponathåndtering/søknads- og kritikksystemet. 
  Release: februar 2023
 • Nytt ettersøksøknad-system: 
  Prosessen med å søke om og vedlikeholde ettersøkshunder skal gjøres elektronisk via Min side. 
  Release: juli 2023
 • RIK-prøver: 
  Få prøvene inn i teminlisten med mulighet for påmeldinger via Min side samt program for å forberede denne prøvetypen samt få lagt inn resultater. 
 • Sædbank:
  Et system for å kunne ha oversikt over sæd som ligger i sædbanken. På Min side skal eiere av strå kunne se hvor mange strå de har, på hvilke hunder samt betaling av oppbevaringen via Min side. 

   

 

Våre samarbeidspartnere: