Interne høringer

Jente med to hunder på et jorde
Foto: Hege Ness Larsen

NKK har som uttalt målsetting av vi skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak. Våre interne høringsdokumenter finner du nedenfor.

 

2023

 

Høringsutkast på regler for juniorhandling, utarbeidet av KG juniorhandling. Samt KG JHs kommentarer til revideringen.

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.
Frist for høringen er 30. november 2023, og innspill fra klubber og forbund sendes jakt@nkk.no

Regler for juniorhandling - høringsutkast (PDF, 210KB)

KG juniorhandlings kommentarer til revidert regelverk (PDF, 48KB)

 

Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve

Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve, utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund (NBF). Se «oversendelsesbrev» for de to prøveformene, for å se hvilke endringer NBF har foreslått.

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.

Frist for høringen er 15. november 2023, og innspill sendes sekretaer@norsk-brukshundsport.no

NBF_Brukshundprøveprogram (PDF, 1MB)

NBF_Kåringsprøve (PDF, 730KB)

Oversendelsesbrev NKK_Brukshundprøveprogrammet (PDF, 131KB)

Oversendeselsbrev NKK_Kåringsprøve (PDF, 125KB)

 

Høringsutkast på regler for Kreativ lydighet, utarbeidet av Norsk Freestyle Forening (NFF).

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.

Om høringsutkastet sier NFF:
Endringene i regelverket er først og fremst knyttet til søknadsprosedyre og muligheten for arrangør til fritt å kunne velge hvilken(n) klasse(r) man ønsker å arrangere, og at arrangør kan velge å arrangere flere konkurranse i hver gren og klasser(r) eller kun klasser i en gren (FS eller HTM). Denne endringen tilsvarer endring som tidligere er innført i agilityregelverket. På samme måte som i agility foreslås begrensning på antall starter en hun kan ha per dag. 

Dette er en viktig endring for miljøet da vi er få dommere og få klubber som arrangerer, og det vil gi økt mulighet for deltakelse og inntekter til klubben å få til denne endringen. Endringen vil ikke gi noen spesielle dyrevelferdsmessig utfordringer for hundene, da programmene generelt er korte (1 1/2 minutt - 3 1/2 minutter i klasse 1 og 2 og maks 4 minutter i klasse 3). 

Det ønskes også andre endringer i fellesbestemmelsene, da som følge av tidligere endringer vedtatt i HS som ikke tidligere er tatt inn i fellesbestemmelsene, samt noen punkter som vi mener i 2024 ikke er behov for å opprettholde.

Det foreslås endring punkt 6.1. Bedømmelseskriterier og regler i 6+. Dette er en uoffisiell klasse og vi ønsker å reversere tilbake til tidligere ordlyd i regelverket (endret ved forrige revidering). 

Kompetansegruppa fremmer også endringer i regelverket knyttet til Norgesmesterskap, slik at Norsk Freestyleforening (NFF) ikke blir "stående alene" med alle kostnader knyttet til å arrangere et mesterskap på vegne av NKK. 

Frist for høringen er 15. november 2023, og innspill sendes norskfreestyleforening@gmail.com

Regelverk_kreativlydighet - revidering fra 01012024 (PDF, 609KB)

 

 

 

 

2022

2021

2020

 

2019

 

2018

 

2017

2016

2015

2014

2013

​2012

​2011

2010

​2009

 

Våre samarbeidspartnere: