Hvordan tolke DNA-testene?

De fleste DNA-testene som NKK registrerer resultater for i DogWeb, er sykdommer som har autosomal recessiv nedarving. Ved autosomal recessiv sykdom må dyret være homozygot for det syke genet for selv å utvikle sykdom. Bærere (heterozygote) er som regel helt friske.

 

Det er viktig at man ikke utelukker bærere fra avl. De kan man mange gode egenskaper, og det er viktig å ta vare på den genetiske variasjonen som fins i de ulike rasene. Når man bruker en bærer i avl, må man være nøye med valg av partner. Parer man en bærer med en fri, vil alle avkommene bli friske. Det er imidlertid viktig at to bærere ikke pares med hverandre. Da vil en del av avkommene kunne utvikle sykdom. Homozygot affiserte skal ikke brukes i avl.

 

Anbefalte paringer

Fri

x

Fri

Bærer

x

Fri

     

Ikke anbefalte paringer

Bærer

x

Bærer

Bærer

x

Affisert

Affisert

x

Affisert

                                                              

 

Våre samarbeidspartnere: