Egenskaper/Mentalitet:

Dette er en utpreget selskapshund. Den er intelligent, aktiv og årvåken. Rasen er vennlig og selvstendig, og passer fint som familiehund. Den går gjerne svært godt overens med andre hunder.

Størrelse/Utseende:

Rasen er robust bygget, og skal ha rikelig, men ikke overdreven pels. Den har en utpreget stolt holdning og et krysantemumlignende ansikt. Mankehøyden skal ikke overskride 27 cm. Vekt: 4,5 –8 kg. Idealvekt: 4,5 –7,5 kg. Alle farger tillatt.

Helse:

Shih Tzu er en generelt frisk rase med høy gjennomsnittlig levealder, normalt 10-13 år. Det finnes per i dag ingen arvelige sykdommer som utgjør problemer for rasen, og det er ikke krav til helseundersøkelser når det gjelder avl.

Det finnes enkeltstående forekomster av problemer med øyne og patella luxasjon (løse kneledd). Det er ikke rapportert om kortsnuteproblematikk på rasen, selv om den tilhører gruppen med brachycefale hunder (kortsnutede).

Rasen er condodystrof (dvergvekst i ekstremiteter/bein) og har ofte noe grunne hofteskåler. Dette kan medføre at mange har lettere grad av HD uten at dette hemmer hundens livsutfoldelse.

Pelsstell:

Regelmessig og ganske omfattende pelsstell er påkrevd.

Historikk:

Rasen har sin fortid i det keiserlige Kina, hvor den siste keiserinne Tzu-Hsi var særlig interessert i oppdrett av shih tzu. Men rasens historie strekker seg ytterligere tilbake i tid. Shih tzuens forfedre mener man stammer fra Tibet, hvor de hørte til gruppen av «hellige hunder» eller «løvehunder», som var nært forbundet med tibetansk buddhisme. Shih Tzuen ble betegnet som en «lykkebringer».

Krysninger mellom de ulike tibetanske rasene har forekommet til alle tider. Shih tzu typen var den vanligste i østre Tibet mens apso-typen dominerte i Lhasa.

Valper ble gitt bort til personer av viktighet som gaver, men som regel beholdt man en valp i hvert kull. Størrelsen på hundene varierte fra ganske små til riktig store. De små shih tsuene ble imidlertid aldri brukt som avlsdyr.

Singapore eller "Løvebyen" som den også kalles, er å anse som shih tzuens utspringsby. På 1930-tallet nådde de første importene så vel Storbritannia og Irland som Skandinavia. Enkelthunder av rasen hadde tidligere blitt importert til England, men man bedrev ingen avl før Miss Hutchins i 1930 importerte den svart-hvite hannen Lung Fu SSu til Irland og Sir Douglad og Lady Brownrigg samme år sendte den liknende svart-hvite hannen Hibou og den svart-hvite tispa Shu SSa til England.

I 1934 ble The Shih Tzu Club dannet med Lady Brownrigg som sekretær.

Hundene Lung Fu SSu, Hibou og Shu SSa utgjorde grunnlaget for den berømte Taishan-linjen, hvorpå avlsarbeidet omhyggelig og møysommelig ble ledet av Lady Brownrigg og Miss Hutchins. Med bakgrunn i importtispen Mee Na of Taishan, ble Lhakang-kennelen etter hvert grunnlagt, og etter dette ble en mengde hunder importert til England.

I dag har rasen for godt inntatt Norge og har blitt en populær hund å eie. Oppdrettere har gjennom målrettet oppdrett avlet frem en rasetypisk og god hund som sparker ifra seg i utstillingsringen både i inn- og utland, samtidig som man har bevart rasens ynde og beholdt den egenskap den opprinnelig ble avlet for, nemlig en lykkebringer for sin eier og et yndig vesen som allikevel er en «løve» i hundeham!

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Du kan også lese mer om rasen og dens helse i RAS-dokumentet nedenfor. RAS står for Rasespesifikke avlstrategier, og gir en god innføring i rasens status i dag, og klubbens fokus når det gjelder avl fremover.

Rasen omtales i BSI - Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs. BSI beskriver risikoområder hos enkelte hunderaser, og er ment som et supplement til rasestandarden. BSI skal bidra til å øke dommerens fokus på eksteriørtrekk som kan true hundenes helse og velferd dersom de blir for ekstreme. 

Lykke til!