Egenskaper/Mentalitet:

Tolleren er en intelligent, leken og lærevillig hund. Den er en utmerket svømmer og elsker vannapportering. Tolleren kan varsle når det kommer folk, men har ikke noe utpreget vaktinstinkt. Den er vennlig, men overbærende ovenfor folk den ikke kjenner.

Tolleren trenger mosjon som øvrige retrievere, men enda viktigere er at hunden blir aktivisert på en slik måte at den får brukt hodet sitt, da dette er en hund med betydelig arbeidskapasitet.Mental stimuli er like viktig som fysisk aktivisering.

Tolleren er en god apportør og brukes av flere til praktisk jakt, i tillegg til å stilles på prøver. Den har en svært god nese, og i dag er derfor flere tollere i aktiv tjeneste både hos tollvesen, politi og i forsvaret. I tillegg er flere tollere godkjente redningshunder, ettersøkshunder og viltsporchampioner. Tolleren er en dyktig allrounder som kan brukes til agility, lydighet, rundering, spor og freestyle.

Rasen kan være krevende for førstegangshundeeiere, men etter noen tiår med tollere her i landet har mange oppdrettere og instruktører fått god kjennskap til rasen samt dens evner og utfordringer.

Størrelse og utseende:

Middels stor, kraftfull, kompakt, harmonisk og muskuløs. Middels til kraftig benstamme. Tolleren er den minste av retrieverrasene. Mankehøyde for hannene er 48-51 cm +/- 2,5 cm, for tisper er det 45-48 cm +/- 2,5 cm. Rasen veier vanligvis mellom 17-23 kilo. Pelsen er rødlig, og hvite tegn er ønskelig på hodet, bryst, poter og haletipp. Det forekommer også hunder helt uten hvite tegninger.

Helse:

Hos tolleren, som hos andre hunderaser, forekommer sykdom. Det finnes genetiske sykdommer man må ta hensyn til ved avl og anbefalers å teste for. Andre, som ikke er direkte genetisk betinget, kan forebygges ved fokus på sunn avl.

HD og AD er ikke et stort problem på rasen, likevel anbefales det at tollere røntges for HD og AD etter fylte 12 måneder.

Pelsstell:

Rasen krever normalt ikke annet pelsstell enn regelmessig gjennombørsting. Den tynne pelsen rundt ørene kan trimmes vort. Pelsen på potene kan kreve klipping, særlig på vinteren, for å unngå at snø og is fester seg. Halen skal aldri trimmes.

Historikk:

Tollerens egentlig opprinnelse er ikke 100 prosent avklart. Rasen kan være et resultat av en krysning mellom en småvokst chesapeake bay retriever, golden retriever og en brun spanieltype, men dette vites ikke med sikkerhet. Andre teorier sier at tolleren kan være en krysning mellom en leverfarget flat coated retriever og en labrador retriever. Noen mener også at den kan være innblandet irsk setter og andre lokale hunder.

Det man derimot vet med sikkerhet er at rasen har fått sin utforming i Canada. Den kanadiske kennelklubben anerkjente rasen i 1945, som den første kennelklubben i verden. Rasen ble deretter internasjonalt godkjent (FCI) i 1982.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!