Egenskaper/Mentalitet:

Elghunden er en robust, modig og energisk rase som er hengiven ovenfor sin eier, og er en meget trivelig familiehund. Norsk elghund grå har stort jaktinstinkt og krever mye mosjon.

Størrelse og utseende:

Norsk elghund grå har et typisk spisshund-utseende. Den er middels stor, og mankehøyde for hannhunder er ca 52 cm, mens tispene skal være omtrent 49 cm. Fargen skal være grå. Opprettstående ører. Tett, rikt, ikke strittende eller langt hårlag. Halen godt rullet over ryggens midtlinje.

Pelsarbeid:

Meget lettstelt pels som bades kun ved behov. Feller sin pels regelmessig, ca en til to ganger i året.

Historikk:

Hunderasen ble første gang vist på en utstilling i Kristiania (Oslo) i 1877, der elghunden Grant vant. Den mest kjente grå elghund er imidlertid Bamse, eller Gamle Bamse Gram som han ble kalt. Den var eid av konsul Jens Gram ved Ask gods på Ringerike. Bamse regnes som rasens progenitor og er den eldste grå elghunden man kjenner til i rasens stamtre. Bamse ble født i 1865 og var til stede på utstillingen i 1877, men deltok ikke (Jens Gram var dommer på utstillingen). I 1913 ble de første hundene av rasen eksportert til USA, der den har oppnådd et visst fotfeste og full anerkjennelse av American Kennel Klubb.  Siden har rasen blitt eksportert til en rekke land utenfor Norden.

Norsk elghund grå er avlet for jakt på elg og annet storvilt, men denne rasen har også en rekke andre flotte kvaliteter som brukshund. Mange har ment at denne hunden må være en direkte etterkommer av torvmosehunden, som eksisterte i Norden for mer enn 5000 år siden, men det er nok ikke tilfelle. Andre har hevdet at røttene strekker seg tilbake til den tiden lenge før vikingetiden (800 –1050 e.kr), noe som også er en myte.

Norsk elghund grå er en «moderne» hunderase skapt gjennom selektiv avl på 1800-tallet. Av type minner den riktig nok om de urnordiske spisshundrasene, men genetisk tilhører den de moderne europeiske hunderasene. Faktisk er slektskapet til nevnte urnordiske hunder like fjernt som hos andre moderne europeiske hunderaser. Det viser en rekke nye DNA-studier.

Det er derfor klart at rasen er en «ny» hund mellom 100 –200 år gammel. Dette stemmer bra med det vi vet om rasen på 1800-tallet og må tilskrives den hundeavl som fant sted i den tiden. Norsk elghund grå har vært et nasjonalt flaggskip når det gjelder de norske hunderasene, og den dag i dag er det en norsk elghund grå i NKKs logo.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!