Egenskaper/Mentalitet:

Buhunden skal ha et djervt og vennlig gemytt. Hver enkelt buhund har selvsagt sin egen personlighet, men det er typisk at den er en trivelig og god familiehund. Buhunden er en hund som er trofast mot sine eiere, og blid mot de som er blid mot den. Den er på ingen måte noen enmannshund, men knytter likevel svært sterke bånd til sine eiere. Buhunden er svært sjelden aggressiv, men med sitt energinivå kan den misoppfattes som det av enkelte.

Størrelse og utseende:

Norsk buhund er en typisk spisshund av middels størrelse. Den er velbygd med kvadratisk kropp og tett, glattliggende hårlag. Ørene er spisse og opprettstående og halen bæres opprullet over ryggen. Øynene skal være så mørke som mulig og harmonisere med helhetsinntrykket. Pelsen har to hovedfarger - blakk eller sort.

Blakk: Fra det helt lyse til det mer rødgule. Med eller uten sorte hårspisser, men ikke så mye at det påvirker grunnfargen. Maske tillatt. Ren og klar farge ønskelig. Så lite hvitt som mulig.

Sort: Helst ensfarget sort (uten for mye brunskjær). Så lite hvitt som mulig

Skulderhøyde for hannhunder er 43-47 cm og 41-45 cm for tisper. Vekten skal være tilpasset hundens størrelse.

Pelsstell:

Buhunden røyter to ganger per år, og i røyteperioden kreves det litt ekstra pelsstell. Utover dette er pelsen enkel å holde ren og bades/børstes ved behov.

Historikk:

Norsk buhund regnes for å være direkte etterkommer etter hundene til de første bosetterne her i landet. Fra de eldste arkeologiske utgravingene er det funnet rester etter spisshundtyper.

Navnet "buhund" har den fått fordi den opprinnelig er gårds- og gjeterhund. Den ble brukt til så vel storfe som småfe, ja, endatil reinsdyr og svin, og i mange områder av Norge fantes det en buhund på hver gård. Ofte holdt de til i fjøset og ble sendt med buskapen som gjeter på beite om dagen.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!