Egenskaper/Mentalitet:

Maremma egner seg som flokkvokter og vakthund. Den har stor arbeidskapasitet og er usedvanlig hurtig og effektiv til så stor hund å være. Som vokter i arbeid er det ikke en hund som angriper, men den skremmer bort rovdyra. En trygg og selvsikker hund med sterk karakter, stolt holdning og stor verdighet.

Maremma knytter seg ofte sterkt til en person/ familien, som den er totalt hengiven mot. Krever å bli respektert, den glemmer ikke, så du må «lure» den til å gjøre det du vil! Er som oftest reservert ovenfor fremmede og vil forsvare eiendom, men er sjelden aggressiv om det ikke er nødvendig. Hundetypen er relativt ukjent i Norge, det er svært få av dem her i landet men i USA og Australia er dette en populær familiehund for folk med god plass og på småbruk og gårdsbruk. 

Størrelse/Utseende:

Maremma er en stor og robust hund, som både er sterk, hurtig og modig. Rasen har rik hvit pels, som er ganske lang og heller ru å ta på. Lette bølger er tillatt. Innslag av elfenben, krem og blekoransje skygger er tillatt. Saksebitt. Vidstilte, mandelforede, men relativt små øyne. Hodet har bred skalle med relativt flatt skalletak og er konisk i formen. Ørene er hengende og v-formede.

Høyden for hannhunder ligger på cirka 65–73 cm, for tisper cirka 60–68 cm. Vekt cirka 30-45 kg.Levealderen varierer selvsagt, men fra 11 til 13 år er innenfor normalen. 

Pelsstell:

Rikelig med pels, med tykk underull. Maremma røyter mye og bør børstes relativt ofte.

Helse: 

En jevnt over frisk rase uten rasetypiske sykdommer. Hofteleddsdysplase (HD) forekommer

Histore:

Maremma, eller også maremma abruzzese, er en meget gammel italiensk vakt- og hyrdehund. Den stammer fra begynnelsen av vår tidsregning. Denne rasen er i flere tusen år blitt avlet på å beskytte husdyr og eiendom, et bruksområde den har den dag i dag. 

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!